>>>> MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 1.SINIF

>>> 2.DÖNEM DERS NOTLARI

>>>> MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 2.SINIF

>>> 2.DÖNEM DERS NOTLARI
 

>>> MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 3.SINIF

>> 2.DÖNEM NOTLARI
 

>>> MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ 4.SINIF

>> 2.DÖNEM NOTLARI
 

MAKİNA MUHENDİSLİĞİ

Siemens tarafından imal edilen bir buhar türbini.
Makine mühendisliği, temel fizik prensipleri ve malzeme teknolojileri kullanarak mekanik sistemlerin tasarım, analiz, imalat ve bakımı ile ilgili çalışmalar yapan ve fiziksel olay ve durumları matematiksel olarak modellemek suretiyle problemlere analitik çözümler sunabilen mühendislik disiplinidir.

Konu başlıkları

  
 • 1 Ana faaliyet alanları
 • 2 Makine mühendisliği programı
 • 3 Makine mühendislerinin çalışma alanları
 • 4 Dış bağlantılar

Ana faaliyet alanları

Bir otomobil motoru.
Mühendislik faaliyetlerinin en eskisi ve en geniş mühendislik alanı olan makine mühendisliği, makineler,enerji ve imalat yöntemleri ile ilgilenir. Makine mühendisleri takım tezgahlarının yanı sıra endüstrinin tüm dalları için makineler ve donanımlar tasarlar ve imal ederler. Örneğin; türbinler, baskı presleri, hafriyat makineleri, besin işleyiciler, iklimlendirme ve soğutma sistemleri, yapay kalpler ve uzuvlar, uçaklar, dizellokomotifler, otomobiller, kamyonlar, kitle ulaşım araçları için motorlar vb. Makine mühendisi, çalıştığı kurumun yapısına göre, mekanik sistemlerin, gaz ve buhar tribünlerinin, pistonlu kompresörlerin, nükleer reaktörlerin, içten yanmalı motorların, soğutma, ısıtma, havalandırma sistemlerinin tasarımını yapar, geliştirir. Bunu yaparken kullanışlılık ve ucuzluk faktörlerini göz önünde bulundurur.
Hyundai otomobil fabrikasında imalat hattı.
Enerji konusundaki uzmanlık alanında, makine mühendisleri, elektrik jeneratörlerini tahrik edecek hidroliktürbinlerin ve buhar gücü oluşturacak kazanlar, motorlar, türbinler ve pompaların tasarımı, üretimi ve çalıştırılmasıyla ilgilenirler. Enerji santralleri tasarlarlar, çalıştırırlar ve yakıtların ekonomik yanması, ısıenerjisinin mekanik güçe dönüştürülmesi ve bu gücün yararlı işler yapmak için kullanılması ile ilgilenirler.Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme alanında, makine mühendisleri; evler, işyerleri, ticaret binaları ve endüstriyel tesislerde kontrollü sıcaklık ve nem koşulları sağlarlar. Besinlerin soğuk tutulması, soğuk depolama ve buz üretim tesisleri için gerekli donanım ve sistemleri geliştirirler.
Makine mühendisleri ayrıca yolcu, savaş ve yük gemilerinde makineler tasarımında, otomotiv endüstrisinde otomobiller, kamyonlar ve otobüsler tasarımında ve üretiminde ve hava-uzay endüstrisinde yeni uçak ve uzay araçlarının tasarımında çalışmaktadırlar.

Makine mühendisliği programı

Azdırma tezgahı ile dişli çark imali.
Basit bir hidrolik devre tasarım şeması.
Bir termik santral.
Makine mühendisliği programı, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüştürüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretiminin planlanması ve bakım konularında eğitim ve araştırma yapar.
Program;
 • Mekanik bilimi,
  • Statik
  • Dinamik
  • Akışkanlar mekaniği
  • Mukavemet
 • Nanomekanik,
 • Makine teorisi ve dinamiği,
  • Mekanizma tekniği
  • Makine dinamiği
  • Mekanik titreşimler
  • Otomatik kontrol
   • Endüstriyel hidrolik
   • Endüstriyel pnömatik
   • Robotik
   • Mekatronik
 • Isı ve Enerji Bilimi,
  • Termodinamik
  • Isı transferi
  • Isıtma-Soğutma-İklimlendirme (HVAC)
  • Akım makineleri
   • Hidrolik makineler
   • Termik turbomakineler
  • İçten yanmalı motorlar
   • Motor tasarımı
   • Motorlu taşıtlar
 • Malzeme bilimi,
  • Malzeme bilgisi
  • Mühendislik malzemeleri
  • Malzeme muayeneleri
  • Kompozit malzemeler
 • Konstrüksiyon,
  • Teknik resim
  • Makine elemanları
  • Transport tekniği
  • Triboloji (Yağlama tekniği)
 • İmalat,
  • İmal usulleri
   • Talaşlı imalat yöntemleri
   • Kaynak Bilgisi
   • Döküm Bilgisi
   • Plastik Şekil Verme yöntemleri
  • Ölçme tekniği
 • Mekanik tesisat
 • Mühendislik Matematiği
  • Sonlu Elemanlar Yöntemi,.. v.s. derslerden oluşur.

Makine mühendislerinin çalışma alanları

Çalışma alanıMakine mühendisinin görevi
Biyoteknoloji
Ar-Ge'den sorumlu mühendis
İmalat sanayi
Dizayndan sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
İmalattan sorumlu mühendis
Kalite kontrolden sorumlu mühendis
İnşaat sektörü
Dizayndan sorumlu mühendis
Kimya, Gıda ve İlaç sanayi
Ar-Ge'den sorumlu mühendis
Dizayndan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Enerji sektörü
Ar-Ge'den sorumlu mühendis
Dizayndan sorumlu mühendis
İşletmeden sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Lojistikten sorumlu mühendis
Tekstil sektörü
Dizayndan sorumlu mühendis
Planlamadan sorumlu mühendis
Bakımdan sorumlu mühendis
Satış Pazarlama
Satış mühendisi
Servis Hizmetleri
Servis mühendisi
Mühendislik ofisleri
Dizayndan sorumlu mühendis